Gửi liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ

Eden Hotel Hanoi 1 ****
22 Đoàn Trần Nghiệp
Hai Bà Trưng, Hà Nội
T: +84 4 3974 8622
E: sales@edenhotel.com.vn
W: www.edenhotel.com.vn 
Eden Hotel Hanoi 2 **
94 Yết Kiêu
Hai Bà Trưng, Hà Nội
T: +84 4 3974 8622
E: sales@edenhotel.com.vn
W: www.edenhotel.com.vn 
 

Social